top of page
  • Writer's pictureFrosti Jónsson

Betri nýting markaðsfjár

Updated: Jul 24, 2023

Það er ýmislegt sem bendir til þess að fyrirtæki ætli að verja minna fjármagni í auglýsingar á þessu ári samhliða minni hagvexti og óvissu í efnahagsmálum. Það er mikilvægt að fyrirtæki dragi ekki svo mjög úr markaðsstarfi á tíma niðursveiflu að það ógni markaðsstöðu þeirra eða (langtíma) uppbyggingu vörumerkisins.

Hagvöxtur á Íslandi

Fyrirtæki þurfa að verja markaðshlutdeild sína og halda áfram að byggja upp sterkt vörumerki. Breyttar aðstæður gera kröfu um betri nýtingu markaðsfjár. Hlutverk okkar í Birtingahúsinu er að leita leiða til að hámarka arðsemi auglýsingafjár viðskiptavina. Til þess að það sé hægt er mikilvægt að hafa þrennt í huga:


1 Skýr markmið

2 Snertiverð

3 Vita hvenær á að segja stopp


Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að skilgreina hversu hátt hlutfall af markhópnum við þurfum að ná í innan ákveðins tímabils (vika, mánuður). Markmiðið er að öllu jöfnu að ná í sem flesta af markhópnum einu sinni áður en við náum í þá aftur, þ.e. áhersla á dekkun fremur en tíðni eða TRP.  Dekkun segir til um það hlutfall markhópsins sem hefur möguleika á að taka eftir auglýsingu yfir tiltekið tímabil. Tíðni segir til um það hversu oft að meðaltali einstaklingar í markhópnum hafa tækifæri til að sjá auglýsinguna yfir tiltekið tímabil. Áreiti eða TRP (Target Rating Point) er margfeldi dekkunar og tíðni og segir til um hversu oft við höfum náð í 1% af markhópnum okkar.


Í öðru lagi þurfum við að ná settum markmiðum með sem hagkvæmustum hætti. Í þessu felst annars vegar að finna hagstæðustu snertiverðin (þ.e. hvað kostar að ná í hvern einstakling innan markhópsins) og hins vegar að finna hagkvæmustu samsetningu birtinga. Við þurfum að vita hvað hver birting sem bætt er við birtinga- áætlunina bætir við í dekkun og hvaða verði hún er keypt.


Í þriðja lagi þarf að fylgja þeim markmiðum sem hafa verið sett fram og hætta að birta þegar þeim hefur verið náð.


Hlutverk ráðgjafa Birtingahússins hefur ekki breyst: að hámarka arðsemi þess auglýsingafjár sem fyrirtæki hafa úr að spila. Birtingakostnaður á alltaf að endurspegla verðmæti þeirra birtinga sem eru keyptar (gæði umfram magn), mælt í fjölda einstaklinga innan markhópsins sem hefur tækifæri til að sjá auglýsinguna, ekki í fjölda sekúndna eða vindstigum.


302 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page