Birtingahúsið_Netbirtingar_2018

Frá árinu 2012 hefur Birtingahúsið mælt árangur auglýsinga á netinu með ítarlegum hætti (Adserving þjónusta Birtingahússins) sem og árangur innlendra og erlendra netmiðla. Heildarfjöldi netbirtinga (impressions) jókst um 50% milli áranna 2017 og 2018 hjá Birtingahúsinu. Birtingar á erlendum miðlum (RTB - Programmatic Buying - Display auglýsingar) jukust um 15% milli ára og birtingar á innlendum miðlum jukust um 56% milli ára. 

Árangur birtinga

Ef árangur birtinga er skoðaður kemur í ljós að innlendir miðlar skila yfirleitt betri árangri ef litið er til fjölda smella, smellhlutfalls (CTR%) og sölu (conversions). Hlutfall sýnilegra birtinga (in-screen/viewable impressions) er hinsvegar lakara á innlendum vefmiðlum en erlendum, en þar er ýmislegt sem getur spilað inn í svo sem staðsetning auglýsingahólfa og hvernig innkaupum á birtingum er háttað. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar kemur að vali á miðlum.

Tæp 13% birtinga (impressions) voru á erlendum vefsíðum (RTB) árið 2018, en þetta hlutfall var rúm 20% árið 2016 og um 17% árið 2017. Ríflega 87% birtinga voru á innlendum vefsíðum en það hlutfall var tæp 80% árið 2016 og 83% árið 2017. Innlendir vefmiðlar hafa því verið að bæta sig á milli ára ef horft er til hlutdeildar birtinga (impressions) á meðan hlutdeild erlendu miðlanna minnkar. Innlendir vefmiðlar skiluðu hinsvegar ríflega 90% smella sem er hækkun á milli ára (var 87,7% árið 2017), en erlendir miðlar skiluðu tæpum 10% smella sem er örlítil lækkun frá árinu áður (var 12,31% árið 2017).

Hluteild birtinga (impressions) á innlendum og erlendum miðlum

Birtingar eftir endabúnaði notenda

Það er ekki mikil breyting á hlutdeild birtinga eftir endabúnaði (borðtölvur, fartölvur) ef litið er til birtinga (impressions) en hlutdeild smella á snjallsímum hækkar á milli ára. Rúm 35% auglýsingabirtinga voru í snjallsímum árið 2018, hlutdeild tölva var um 54% og spjaldtölva um 10%. Flestir klára kaup (conversions) á borðtölvum, en hlutfall þeirra er í kringum 75% á meðan um 25% klára kaup á snjalltækjum (símar og spjaldtölvur). Fram til ársins 2016 var umtalsverð breyting á hlutdeild snjalltækja þegar kemur að kaupum en þessi þróun stendur í stað á milli áranna 2016 og 2017 en eykst lítillega frá 2017 og 2018. Hlutdeild snjallsíma var rúmlega 19% árið 2017 en 21% árið 2018.

Birtingar eftir endabúnaði

Sölur eftir endabúnaði

 

Smellhlutfall

Smellhlutfall (CTR%) er mun hærra á snjallsímum og spjaldtölvum en tölvum. Smellhlutfall var að meðaltali 0,15% á snjallsímum og 0,19% á spjaldtölvum sem er töluvert langt yfir meðal smellhlutfalli allra birtinga á síðasta ári. Smellhlutfall birtinga á tölvum var 0,07% sem er  undir meðal smellhlutfalli allra birtinga síðasta árs og lækkar á milli ára. Smellhlutfall innlendra vefmiðla árið 2018 var 0,12% og lækkar um 0.01 prósentustig frá fyrra ári. Smellhlutfall á erlendum vefmiðlum var 0,08% en var 0,09% árið 2017. Vert er að taka það fram að um er að ræða meðaltal allra birtinga en stærð og staðsetning auglýsinga skiptir auðvitað verulegu máli ef árangur auglýsingabirtinga er skoðaður.

Sýnilegar birtingar

Sýnilegar birtingar (In-screen/Viewability Rate) segir til um hlutfall birtinga í skjá hjá notendum, en viðmiðið er að 50% af vefborða birtist í 1 sekúndu eða lengur (fyrir minni vefborða). In-screen hlutfallið var 62% árið 2016, tæp 50% árið 2017 og um 42% árið 2018. Á erlendum miðlum lækkaði þetta hlutfall lítillega á milli ára, en það var 62,5% árið 2016, um 60% árið 2017 og mældist 59% árið 2018.  Mikil fjölgun birtinga milli ára getur að einhverju leiti skýrt þessa þróun samhliða nákvæmari og áreiðanlegri mælingum. Þá getur breytt hegðun fólks einnig haft einhver áhrif (ad avoidance). Árangursmælingar sem Birtingahúsið reiðir sig á eru vottaðar af Media Rating Council og uppfylla allar kröfur um áreiðanleika og gegnsæi.[1]

Lokaorð

Birtingar á netinu halda áfram að aukast á milli ára og innlendir miðlar styrkja sig ef litið er til fjölda birtinga og árangurs. Hlutfall sýnilegra birtinga á innlendum miðlum lækkar milli ára og er lakara en á erlendum miðlum. Innlendir miðlar skila þó betri árangri en erlendir miðlar ef litið er til smella, smellhlutfalls (CTR) og kaupa (conversions).

Hluteild netmiðla á íslenskum auglýsingamarkaði hefur verið að aukast undanfarin ár og má sjá þess merki í tölum Birtingahússins. Hlutdeild innlendra vefmiðla á auglýsingamarkaði var um 17,9% árið 2017 og hlutdeild erlendra vefmiðla var um 4,7%. Ef horft er til skiptingu birtingafjár á milli innlendra og erlendra vefmiðla þá fór ríflega 79% birtingafjár til innlendra vefmiðla árið 2017 og um 21% til erlendra vefmiðla (svo sem Google, Facebook, Instagram, Bing). Tölur fyrir árið 2018 liggja ekki fyrir þegar þetta er ritað.

 

Tengdar greinar:

Adserving og árangursmælingar: Árangursmælingar auglýsingaherferða á netinu

Netið í tölum: Birtingar ársins 2018

Netið í tölum: Birtingar ársins 2016

Netið í tölum: Birtingar ársins 2015

Skipting Birtingafjár árið 2017

[1] On September 2017 Adform received accreditation from Media Rating Council. As a preparation for that accreditation, we made improvements to our viewability measurement accuracy. This might be one of the factors that caused the decrease in viewability, that you see in your data. Another factor that might have influenced this stat is that user behavior has changed through the year and they started to avoid ads more. http://blog.adform.com/press-releases/adform-receives-accreditation-from-media-rating-council/