Netauglýsingar

 • Agnar Freyr hóf störf hjá Birtingahúsinu snemma árs 2020 og hefur verið að sinna viðskiptaþróun og markaðssetningu á samfélagsmiðlum ásamt annarri netráðgjöf fyrir viðskiptavini félagsins.

 • Nýleg rannsóknsýnir fram á sterka fylgni milli Twitter og sjónvarpsáhorfs. „Sjónvarpstíst“ er greinilegur áhrifavaldur á áhorf. Þetta kemur meðal annars fram í umfjöllun sem markaðsrannsóknarfyrirtækið Nielsen birti í síðustu viku og tekur mið af Bandaríkjamarkaði. Þrjátíu og tvær milljónir manns „tístuðu“ eitthvað um sjónvarp á liðnu ári í Bandaríkjunum. Það er um 10% íbúa sem telst dágott úrtak. Twitter er því orðið eitt af mikilvægustu og eftirtektaverðustu könnunarbreytunum þar í landi og víðar.

 • Fjölmargir viðskiptavinir Birtingahússins nýttu sér BH Adserving þjónustu okkar á síðasta ári en með Adservinger hægt að stýra auglýsingabirtingum á netinu með markvissum hætti og mæla árangur. Heildarfjölda birtinga (e. impressions) í Adserving á síðasta ári var um 390 milljónir sem skilaði um 365 þúsund smellum. Þessir smellir hafa skilað viðskiptavinum okkar að meðaltali 22% af allri umferð inn á vefsíður þeirra á árinu.

 • Fjórðungur netauglýsinga sem voru í umsjón Birtingahússins á síðasta ári (2014) og birtust á íslenskum og erlendum vefmiðlum (Display Networks, RTB) birtust í farsímum eða spjaldtölvum. Árið 2014 voru 75% birtinga í borð- og fartölvum, um 14% birtinga voru í spjaldtölvum og 11% voru í snjallsímum.

 • Birtingahúsið hefur frá árinu 2012 sinnt samræmdum árangursmælingum á innlendum og erlendum vefmiðlum samhliða árangursmælingum eftir endabúnaði notenda ásamt fleiru. Samræmdar mælingar eru forsendur þess að hægt er að bera saman árangur miðla og rýna í þær breytingar sem verða til lengri tíma.

  Breytt hlutdeild eftir tækjum

  Hlutdeild snjalltækja hefur aukist jafnt og þétt á undanförnum árum. Árið 2015 var hlutdeild auglýsingabirtinga í snjalltækjum innan við 20% en fyrstu 6 mánuði þessa árs er hlutdeild birtinga á snjallsímum í kringum 45%. Hlutdeild spjaldtölva er í kringum 5% af heildarfjölda birtinga og birtingar í tölvum eru um 45%. Hlutdeild snjallsíma eykst lítillega milli ára á kostnað spjaldtölva. Árið 2019 var hlutdeild snjallsíma ríflega 39% og spjaldtölva um 10%. Það eru því áframhaldandi breytingar á hlutdeild auglýsingabirtinga eftir tækjum og snjallsímar halda áfram að sækja í sig veðrið.

  Fleiri smella á auglýsingar á snjallsímum

  Hlutdeild birtinga í snjallsímum er ekki aðeins að aukast. Fleiri smella á auglýsingar sem birtast á snjallsímum og hlutfall þeirra sem klára hverskyns kaup í snjalltækjum er einnig að aukast. Árið 2015 voru um 28% allra smella á snjallsímum og hlutfallið var svipað á spjaldtölvum. Hlutfall smella á snjallsímum fyrstu 6 mánuði ársins 2021 er tæp 52%, ríflega 10% á spjaldtölvum og um 38% á tölvum (borðtölvur, fartölvur). Þetta þýðir einfaldlega að vægi snjallsíma eykst ár frá ári og neytendur eru óhræddari við að smella á auglýsingar á símunum sínum. Þetta þýðir einnig að árangur auglýsinga í snjalltækjum er almennt betri en á tölvum ef horft er til mælikvarða eins og smellhlutfalls.

  Fleiri klára kaup á snjallsímum

  En hlutfall þeirra sem smella á auglýsingar á snjallsímum er ekki bara að breytast. Neytendur virðast nýta sér snjallsímana í ríkari mæli til að klára kaup. Árið 2015 var hlutfall þeirra sem klára kaup eftir að hafa smellt á eða séð auglýsingar á snjallsímum tæp 13% en fyrstu 6 mánuði þessa árs er þetta hlutfall í kringum 47%. Þessi þróun hefur verið nokkuð jöfn og hröð undanfarin ár, en einhver vatnaskil virðast vera á milli áranna 2019 og 2020 þegar þetta hlutfall fer úr tæpum 28% í 42%.

  Árangur auglýsinga og sala eftir endabúnaði notenda

  Þá er einnig áhugavert að sjá hve langur tími líður frá birtingu auglýsinga og þar til að kaup eru gerð. Um 97% allra kaupa eiga sér stað 7 dögum frá birtingu og um 50% kaupa eiga sér stað innan við sólarhring frá fyrstu auglýsingabirtingu. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að mæla árangur auglýsinga og besta birtingar m.t.t. árangurs. Ef auglýsingin er ekki að virka til skamms tíma þá eru líkurnar á að hún virki til lengri tíma litlar sem engar.

  Lokaorð

  Auglýsingamarkaðurinn er sífellt að taka breytingum og það er ljóst að vægi snjalltækja er sífellt að aukast. Í því felast heilmikil tækifæri fyrir auglýsendur almennt. En það er um leið mikilvægt að fylgjast vel með þessari þróun og mæla árangur með þeim hætti að hægt sé að bera saman miðla, rýna í sögulega framvindu og þróun og spá fyrir um hvað er framundan.

  Frosti Jonsson

 • BH Adserving er ný þjónusta sem Birtingahúsið býður viðskiptavinum sínum uppá í samstarfi við Adform.  Með Adserving Birtingahússins er hægt að stýra auglýsingaherferðum á netinu með markvissari hætti en tíðkast hefur, besta birtingar auglýsingaborða og afla ítarlegra upplýsinga um árangur. Adserving Birtingahússins er mikil framför fyrir auglýsendur sem vilja ná árangri og hámarka arðsemi auglýsingabirtinga á netinu. Löng reynsla er af adserving erlendis og löngu tímabært að bjóða uppá sambærilega þjónustu hér á landi eins og best gerist í þeim löndum sem við berum okkur saman við.

  Hvernig mælum við árangur netbirtinga?

  Fjöldi smella (clicks) er gjarnan sá mælikvarði sem stuðst hefur verið við þegar árangur auglýsingabirtinga (auglýsingaherferða) á netinu er metinn. Rannsóknir benda hinsvegar til þess að málið sé ekki alveg svona einfalt. Mælikvarðar eins og fjöldi birtinga, smellir og smellhlutfall veiti takmarkaðar upplýsingar um árangur herferða og séu jafnvel misvísandi.

 • Það er áhugavert að taka saman árangur vefauglýsinga á síðasta ári og bera saman við árið á undan. Á liðnu ári (2015) voru ríflega fjórðungur birtinga (impressions) á erlendum vefmiðlum (Display Network, RTB, Google auglýsingar), en ef rýnt er í árangurinn af þessum birtingum kemur í ljós að erlendir vefmiðlar skila færri smellum (13.4%) og hafa lægra smellhlutfall en birtingar á innlendum vefmiðlum. Ennfremur skila birtingar á erlendum vefmiðlum færri sölum (conversions) en birtingar á innlendum vefmiðlum. Þessar upplýsingar er mikilvægt að hafa í huga áður en farið er af stað og að markmið herferða séu skýr: er markmiðið að auka dekkun, fjölga heimsóknum á vef eða auka sölu svo eitthvað sé nefnt.

 • Á síðasta ári innleiddi Birtingahúsið nýja þjónustu fyrir viðskiptavini, sk. stafræna miðlun auglýsingaborðaeða BH Adserving, en þjónustan miðar að því að stýra herferðum á netinu með markvissari hætti en áður hefur verið mögulegt og mæla árangurinn af þeim. Það er margt áhugavert sem kemur í ljós þegar rýnt er í tölur liðins árs um árangur herferða á netinu. 

  Á tímabilinu 1. júlí 2012 til 31. desember 2012 var heildarfjöldi birtinga í adserving um 66 milljón talsins sem skiluðu 185 þúsund smellum sem er um 0.28% smellhlutfall. Ef litið er til einstakra miðla og auglýsingaplássa kemur í ljós mikill munur á árangri t.d. ef horft er til smellhlutfalls og sýnilegra birtinga (in-screen). Sá miðill sem skilaði hæsta smellhlutfalli (meðaltal allra herferða) var með um 0,38% smellhlutfall (CTR) en smellhlutfall þess miðils sem kom lakast út í þessum samanburði var með um 0,06% (CTR). Þegar einsök auglýsingapláss eru skoðuð var smellhlutfallið hæst 1,22% en lægst 0,01%.

 • Töluverð umræða hefur verið um auglýsingar á erlendum vefmiðlum, stundum nefnt „Google auglýsingar“. Réttara væri þó að tala um Display auglýsingar þar sem verið er að birta auglýsingar á vefsíðum sem tilheyra fleiri auglýsingaveitum (Display Networks) en Google. Erlendis er gjarnan talað um RTB auglýsingar sem stendur fyrir Real Time Bidding. Þó umræðan hafi verið áberandi um auglýsingar á þessum auglýsingaveitum hefur minna farið fyrir umræðu um árangurinn sem þessar birtingar skila í samanburði við auglýsingar á innlendum vefmiðlum.

 • Twitch.TVer langstærsti vettvangurinn í heiminum á svokölluðu beinu streymi (live streaming) en á milli 40.000-50.000 þúsund Íslendingar nota miðilinn í hverjum mánuði. Twitch er bandarísk streymisþjónusta með sérstaka áherslu á video game live streaming. Þjónustan netvarpar (streymir) einnig frá fjölbreyttum viðburðum eins og tónleikum, real-life-streams og fleira og fleira.

 • Hlaðvörp (Podcasts) eru orðin jafn sjálfsagður þáttur í fjölmiðlaneyslu fólks rétt eins og notkun vefmiðla, útvarps, sjónvarps og dagblaða. Saga hlaðvarpa eins og við þekkjum þau í dag nær aftur til aldamóta eða þar um bil, ekki síst með tilkomu Audioblog.com (síðar Hipcast) og Libsyn.com hlaðvarpsþjónustanna árið 2004 og iTunes hlaðvarpa ári síðar sem jók aðgengi að hlaðvörpum til muna og gerði allt notendavænna. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og fjölmörg hlaðvörp litið dagsins ljós, komið og farið eins og gengur í síbreytilegum heimi fjölmiðlunar.

 • Samkvæmt nýlegri rannsókn þurfa auglýsingar á netinu að birtast í að minnsta kosti 14 sekúndur eigi þær að skapa eftirtekt. Í rannsókninni voru tengsl sýnileika (viewability), áhorfs (gaze time) og þéttleika auglýsinga (clutter) skoðuð með tilliti til þess hvernig fólk gekk að muna (recall) eftir auglýsingum.

 • Það má með sanni segja að það hafi verið Googledagar hjá okkur í Birtingahúsinu. Alla þessa viku var góður gestur frá Google í heimsókn, Robin Falkowski.  Í ágúst síðastliðnum byrjaði Google að styðja við og þjónusta íslenska markaðinn og er heimsókn hans tilkomin vegna þessa. Það er því mikill heiður að Birtingahúsið fái slíka heimsókn og athygli þessa stórfyrirtækis, fyrst birtingahúsa hér á landi.
   
 • Lovísa ÁrnadóttirLovísa Árnadóttir, ráðgjafi hjá Birtingahúsinu hefur mikinn áhuga á fréttum og samfélagsmiðlum en áður en Lovísa gekk til liðs við Birtingahúsið starfaði hún á fréttastofu RÚV m.a sem íþróttafréttamaður, almennur fréttamaður og ritstjóri.

  Lovísa lauk nýverið meistaraprófi í blaða- og fréttamennsku. Í meistararitgerð sinni fjallaði Lovísa um Facebook sem fréttamiðil undir yfirskriftina "Ég frétti það á Facebook, Vinsældir frétta á stærsta samfélagsvef heims"

 • Ekki setja öll eggin í sömu körfuna er ágætis heilræði sem á vel við þegar huga skal að auglýsingabirtingum og miðlavali. Val á miðlum fer auðvitað eftir markmiðum herferða og markhópunum sem höfða á til (auk ýmissa fleiri þátta) en einnig þarf að huga að því hvaða miðlar henta til að koma skilaboðunum á framfæri. Að öllu jöfnu má þó segja að skynsamlegt sé að nota fleiri miðla en færri. Vægi einstakra miðla (eða miðlategunda) ræðst því af markmiðum herferðarinnar og því hvernig er best og hagkvæmast að ná til markhópsins. Gerð birtingaáætlana snýst nefnilega um að nýta fjármuni skynsamlega, tryggja vörumerkjum nauðsynlegt áreiti og að ná sem mestum árangri með sem lægstum tilkostnaði.

 • Það er mikilvægt að huga að leitarherferðum samhliða birtingum í öðrum miðlum svo sem dagblöðum og sjónvarpi. Stór hluti fólks sem horfir á sjónvarp leitar að auglýstum vörum á netinu. Það er því mikilvægt að fyrirtæki hugi að þessum hluta markaðsstarfsins og hvernig samspili netmiðla og gamalgróinna miðla er háttað.

 • Fjölmiðlanotkun hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og hafa útgefendur dagblaða og tímarita sannarlega fundið fyrir þeim breytingum. Þessi þróun sést vel ef skoðaðar eru tölur um meðallestur og einnig ef við rýnum í tölur um auglýsingaveltu.

 • Það er ekki alltaf á vísan að róa þegar auglýsingaborðar eru settir á vefsíður og upplýsingar um árangur oft afar takmarkaðar. Hver kannast ekki við að sitja fyrir framan tölvuna og "refresha" í tíma og ótíma til að ganga úr skugga um að auglýsingaborðinn sé kominn í loftið.

 • Það eru ótalmargir þættir sem hafa áhrif á sýnileika fyrirtækja í leitarvélum eins og Google og Bing. Auk tæknilegra hluta sem snúa að vefsíðunni sjálfri þá hafa þættir eins og efnistök, vísanir (external links) og vinsældir (fjöldi heimsókna á vef) áhrif á sýnileika. Google MyBusines eitt af því sem fyrirtæki gleyma stundum og gætu nýtt betur og aukið sýnileika, einkum í Google leitarvélinni.

  Google MyBusiness

  Google MyBusiness er einn þeirra miðla sem fyrirtæki gleyma gjarnan en ættu að horfa til og í mörgum tilvikum nýta betur. Upplýsingar sem fyrirtæki setja inn á Google MyBusiness (hluti af Google) skila sér í leitarniðurstöðum á Google leitarvélinni og Google Maps, og er því mikilvægt að þessar upplýsingar séu áreiðanlegar og uppfærðar reglulega.

  Umsagnir á Google MyBusiness - Google Reviews

  Umsagnir á Google eru einnig gífurlega verðmætar og ættu fyrirtæki að huga að því hvernig hægt sé að fá viðskiptavini til að skilja eftir umsögn um fyrirtækið og þjónustuna sem það veitir. Fyrrtæki sem eru með margar jákvæðar umsagnir eru nefnilega líklegri til að birtast ofar en keppinautar þegar leitað er í Google Maps.

  Reglubundnar færslur á Google MyBusiness

  Google MyBusiness er kjörinn vettvangur til að miðla efni með sambærlilegum hætti og þegar settar eru inn greinar á samfélagsmiðla. Google umbunar fyrirtækjum sem eru dugleg að nýta MyBusiness og setja reglulega inn nýtt og ferskt efni með sem getur skilað auknum sýnileika í leitarniðurstöðum Google, enda hvorutveggja hluti af Google. Það ætti því að vera hluti af rútínunni að setja inn nýjar færslur á Google MyBusiness samhliða því að deila efni á Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. 

  Höfundur: Frosti Jónsson

   

 • Leitarvélabestun (SEO) er langhlaup. Það tekur tíma að byggja upp sýnileika í leitarvélum og það eru engar töfralausnir sem koma okkur áleiðis. Árangur á leitarvélum krefst markvissrar vinnu, umsjónar og athygli.

Síða 1 af 3